Na základe potvrdenej objednávky je zákazník kontaktovaný technickou podporou s presným termínom úpravy.