Vypnutie EGR ventilu

Softvérovou úpravou docielime vypnutie EGR ventilu – súčasťou ceny nie je prípadná mechanická časť nutná k bezproblémovému fungovaniu. Tieto úpravy ale našim zákazníkom neodporúčame vykonávať pretože vozidlo sa potom stáva nespôsobilým na prevádzku na pozemných komunikáciách a teda neprejde technickou prehliadkou.